Biedrība „Vecāki Aizkrauklei” par šūpolēm Purvciemā

Daudzus Aizkraukles iedzīvotājus satraukušas domstarpības starp Purvciema daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem par jaunbūvējamām šūpolēm māju iekšpagalmā. Arī biedrības „Vecāki Aizkrauklei” biedri ar bažām vēro izveidojušos pretnostatījumu starp ģimeņu ar bērniem un pensionāru interesēm.

Biedrība aicina visas sabiedrības grupas respektēt vienai otru un nenostāties kareivīgā pozīcijā tikai par savu taisnību, bet meklēt kompromisus. Ir saprotama veco ļaužu vēlme pēc miera un klusuma. Bet tikai tādās robežās, cik tas iespējams, dzīvojot pilsētā, kur dzīvo arī bērni. Un viņu tiesības uz savam vecumam piemērotu atpūtu ir vienlīdz respektējamas, kā sirmgalvju prasības.

Eiropā arvien lielāku atsaucību gūst idejas par paaudžu solidarizēšanos un zināšanu nodošanu jaunajām paaudzēm. Arī biedrība „Vecāki Aizkrauklei” iestājas par ģimeni kā veselumu, kurā ietilpst arī vecvecāki un vecvecvecāki. Tāpēc aicinām skatīties uz pensionāru un jauno ģimeņu līdzāspastāvēšanu kā iespēju, nevis traucēkli. Tad valdīs abpusēja cieņa un sadarbība.

Priecāsimies par iespēju dzīvot sakārtotā, estētiskā un komfortablā vidē un ļausim to baudīt visiem – gan sirmgalvjiem, gan bērniem! Un tādā veidā, kāds katram pieņemamāks. Vieniem tā ir laiska atpūta dīvānā, citiem – aktīva draiskošanās, šūpošanās un jā, dažkārt arī trokšņošana.

Advertisements

One response to this post.

  1. Līdzīgas diskusijas ir bijušas Vācijā, tur tiesa varēja pat slēgt aizvērt bērnudārzu tā radītā trokšņa dēļ. 2011. gadā tika pieņemts likums, ka bērnu rotaļu radīto troksni nepieskaita traucējumiem (http://www.apollo.lv/zinas/vacija-nevares-slegt-bernudarzus-kur-berni-uzvedas-parak-slali/483641). Bērni drīkst rotaļāties!

Komentēšana ir slēgta.

%d bloggers like this: