Atzinīgi vērtē vecāku līdzdalību skolās

Starptautiska projekta „Open Parents” partnerorganizācijas „Latvijas vecāku kustība”, „Lietuvas Vecāku forums” un „Igaunijas Vecāku asociācija” 20. jūnijā tikās ar Latvijas izglītības ekspertiem un ierēdņiem, lai dalītos pieredzē par skolas un ģimenes sadarbības veidošanas un vecāku izglītošanās aktivitātēm.

Tikšanās reizē „Latvijas vecāku kustība” apkopoja projekta „Open Parents” rezultātus, kā arī iepazīstināja ar septiņu Latvijas vecāku izaugsmes un atbalsta centru darbību.

Jau ziņots, ka Aizkrauklē, Carnikavā, Jelgavā, Jaunpiebalgā, Rīgā, Viļakā un Tukumā ir apvienojušies aktīvi vecāki, kas līdzdarbojas vietējo skolu vides uzlabošanā, izglītības inovāciju ieviešanā un vecāku izglītošanā, lai palīdzētu Latvijas izglītības sistēmai nodrošināt pozitīvu izaugsmi.

Latvijas vecāku izaugsmes un atbalsta centru pārstāvji-vecāki līderi atzinīgi vērtēja visas projekta „Open Parents” aktivitātes, kā svarīgāko ieguvumu minot iespēju komunicēt, dalīties pieredzē, iedvesmoties vienam no otra un saņemt vērtīgu mācību informāciju un atbalstu no lektoriem un mentoriem.
Biedrības „Vecāki Aizkrauklei” dalībniekus projekts „Open Parents” pamudināja mainīt biedrības darba stratēģiju. Aktivitātes biedrībā bija un ir kā līdz šim – atbalstot novada pašvaldības organizētos pasākumus, sadarbojoties ar citām sabiedriskajām organizācijām un iestādēm, tādējādi popularizējot bērnu un vecāku kopā būšanas un līdzdarbošanās prieku un nepieciešamību. Ja līdz šim no pārējām projektā iesaistītajā organizācijām „Vecāki Aizkrauklei” atšķīrās ar to, ka nebija tieši saistīti ar skolu – kā skolu padomes locekļi, tad apmācību laikā rastā pieredze deva iespēju saskatīt jautājumus/problēmas, kuras visā Latvijā ir līdzīgas – vecāku un skolas dialogs un sadarbība. Tiek paredzēts, ka nākamais līmenis biedrības darbā būs skolu un vecāku mudināšana aktīvākai sadarbībai.

Latvijas izglītības eksperti un ierēdņi atzinīgi vērtēja vecāku paveikto un rosināja iesākto darbu turpināt. „Skolas ir jāatver vecākiem”, uzsvēra Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško, turpinot, ka gan skolotājiem, gan vecākie ir svarīgi izglītoties, lai atrastu labākos paņēmienus, kā atbalstīt 21.gs bērnus. Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākais eksperts Lauris Neikens pauda nostāju, ka ir svarīgi „kopīgiem spēkiem panākt, lai šādas vecākus stiprinošas grupas darbotos visā Latvijā, ikkatrā pašvaldībā”. Savukārt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Pirmsskolu nodaļas vadītāja Iveta Nagla uzsvēra, ka sadarbība starp trijām Baltijas valstīm noteikti ir jāstiprina.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča atkārtoti pauda savu nostāju, ka „..tikai sadarbojoties un atbalstot vienam otru un visiem kopā – bērniem, vecākiem, skolotājiem un citiem izglītībā iesaistītajiem – varam celt izglītības kvalitāti katra iedzīvotāja un valsts attīstības labā.” I.Juhņēviča uzsvēra, ka vecākiem ir jādod iespēja realizēt savas profesionālās kvalitātes arī skolas attīstības labā, aicinot vecākus iesaistīt iekšējās kārtības normatīvu izstrādē un uzlabošanā un izteikt viedokli par skolā notiekošo. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta pārstāve- Baiba Bašķere aicināja vecākus būt aktīviem veselīga dzīvesveida popularizēšanā skolās.

SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” vadītāja Aija Tūna uzsvēra, ka prasmīga komunikācija ir viena no pamatlietām veiksmīgas skolas un vecāku sadarbības veidošanā, aicinot atcerēties, ka sadarbībai vienmēr ir jābūt svarīgākai par sacensību. Arī „Igaunijas Vecāku asociācijas” valdes loceklis Aivar Haller apliecināja, ka skolām ir jāmaina fokuss no sacensības uz sadarbību, ne tikai mācību rezultātu, bet arī vecāku iesaistes jomā. „Lietuvas Vecāku foruma” priekšsēdētājs Audrius Murauskas aicināja vecākus un izglītības pārstāvjus rast sasaisti starp šodienas izglītības programmām un nākotnes vērtībām, ko vēlamies redzēt savos bērnos un mazbērnos.

Atgādinām, ka „Open Parents” ir Baltijas vecāku izglītošanās un sadarbības projekts, kas norit divos posmos no 2012-2014. gadam. Projekta ietvaros ir veikts apjomīgs pētījums vecāku izglītošanās jomā Baltijas un Eiropas valstīs, organizētas vairāku līmeņu vecāku-līderu mācības, sniegtas konsultācijas un nodrošināts mentorings septiņu Latvijas vecāku atbalsta un izaugsmes centru dalībniekiem, izveidota datubāze http://info.openparents.eu/, kas apkopos pasaules labās prakses vecāku izglītošanās un sadarbības jomās, kā arī kalpos par pamatu Baltijas vecāku sadarbības tīkla veidošanai.

Projekta „Open Parents” organizators ir „Latvijas vecāku kustība”, un tas tiek līdzfinansēts no „NordPlus Adult” programmas līdzekļiem.

Vairāk informācijas par projektu http://www.openparents.eu un http://info.openparents.eu/ .
Informācija par biedrību „Latvijas vecāku kustība” http://www.latvijasvecaki.lv

Projekta vadītāja – biedrības „Latvijas vecāku kustība” valdes locekle Ivita Mauriņa, tālr. 25463263, ivitam@inbox.lv.
Aizkraukles vecāku izaugsmes un atbalsta centra līdere Zane Romanova, tālr. 26099259, vecaki_aizkrauklei@inbox.lv.

Informāciju sagatavoja Iveta Pavziniuka, biedrības „Latvijas vecāku kustība” valdes locekle, iveta@saulesskola.lv

Advertisements
%d bloggers like this: