Projekta noslēgums

Projekta_noslegums_6

Sakām paldies PII “Zīlīte” par sadarbību, ar kuriem kopā varējām realizēt Zemgales NVO Centra administrēto un LR Kultūras ministrijas finansēto projektu “Netradicionāli par tradīcijām”, kas noslēdzās 24.11.2014. ar pasākumu “Bez robežām”.


Pasākumā piedalījās 50 bērni un 25 pieaugušie.
Pasākuma laikā bija iespēja vērot bērnu priekšnesumus. Pārsteidza, cik ļoti labi divu mēnešu laikā bērni bija sagatavojušies un spēja tos prezentēt ne savā dzimtajā valodā, t.i. krievu bērniņi latviski un otrādi.
Tad sekoja Smilšu kino priekšnesumus, kura tēma bija draudzība. Māksla vieno visus. Cilvēks pēc būtības spētu iztikt arī bez runāšanas, bet jo vairāk valodas mēs zinām, jo bagātāki kļūstam.
Pēc kino bērni kopā ar pieaugušajiem darbojās smilšu aplikāciju radošajās darbnīcā un kopīgi veidoja “vēlmju koku” Aizkrauklei.
Šajā kokā salidoja putni ar vēlējumiem un zari sakuploja ar krāsainam lapām, kuras tapa no bērnu pirkstiņu nospiedumiem.
Pateicoties projektam, iesaistītās bilingvālās apmācības grupas tika pie kinsetētiskajām smiltīm.
Projekta laikā iegūtā atziņa – ikvienam no mums vairāk jāmācās no saviem bērniem, jo viņiem nav nedz aizspriedumu, nedz stereotipu, kādi dažkārt mēdz būt mums pieaugušajiem. Turklāt nav nozīmes kādā valodā mēs runājam, galvenais ir sarunāties;) un ar mīlestību un cieņu izturēties vienam pret otru.

KM_logo

ZemgalesNVOC

Vairāk informācijas un bildes atrodamas http://www.draugiem.lv/vecaki-aizkrauklei/

Advertisements
%d bloggers like this: